Rodowód

 Czym jest rodowód?

Rodowód jest ważnym dokumentem, poświadczającym pochodzenie naszego kota. To dowód osobisty naszego zwierzęcia, świadectwo urodzenia.

Wyszczególnia przodków do pięciu pokoleń wstecz. Na tej podstawie hodowcy podejmują decyzję o krzyżowaniu kotów, wykluczając przy tym bliższe pokrewieństwo.

Na podstawie poszczególnych cech przodków, można przewidzieć kolejne mioty zarówno pod względem ich wyglądu, jak i cech charakteru. Eliminując oczywiście przy tym możliwość powielenia wad genetycznych i cech odbiegających od wzorca danej rasy.

Celem hodowli powinna być selekcja w doborze kota hodowlanego, który przekazywać ma te najbardziej pożądane w rasie cechy.

 

Dlaczego kot z rodowodem?

Każdy kot rasowy ma swój rodowód. Nie istnieją koty rasowe bez tego dokumentu. Papier ten kosztuje zaledwie 40zł i każdy, kto kupuje kota rasowego, powinien bezwzględnie domagać się tego dowodu. Dowodu, który gwarantuje nam, że nasz kot nie jest owocem np przypadkowego kontaktu nieupilnowanej kotki z podwórkowym „amantem”.

UWAGA! Kocięta takiego miotu przypominać mogą rasowe koty, ale nigdy nimi nie będą! Czas może uwydatnić w nich brak cech przypisanych danej rasie.

Dlatego proszę nie dać się zwieść zapewnieniom pseudo-hodowcy, że z jakiegoś powodu rodowód nie został wydany. Rodowód otrzymują wszystkie kocięta w zarejestrowanej hodowli, która spełnia wszystkie niezbędne wymagania klubu, w którym jest zrzeszona.

 Tutaj  upewnisz się o autentyczności rodowodu:

https://ssl.felispolonia.eu/index.php?r=6

 

Więc drodzy przyszli Właściciele kota, PAMIĘTAJCIE:

 

RASOWY = RODOWODOWY

„RASOWY, ALE BEZ RODOWODU” = NIEUCZCIWY HODOWCA